Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.

Studies

(Navigation Page)