Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Wat is een Set?

Refresh deze pagina als je de animatie nog een keer wilt zien.

Lees ook de overige instructies.

In de IHOP set hierboven zie je de principes van hoe een set opgebouwd wordt heel mooi terug.
Kijk de set maar eens door en let op de volgende punten (dit is een set van 2 uur, niet van een uur zoals wij doen, dus de tijden liggen ook wat anders):

 • begin – De aanbiddingsleider begint alleen en de rest van de band bouwt rustig op
 • 0:08:06 – een zanger haakt aan en even later een gitaar
 • 0:11:10 – drums en anderen haken aan
 • 0:43:40 – Aanbiddingsleider signaleer naar de band om over te gaan naar gebed
 • 0:43:42 – Terwijl een nieuw muzikaal schema wordt ingezet begint de gebedsleider
  • Hij noemt het gebedsonderwerp (One Thing Conference)
  • en de bijbeltekst waarop hij zijn gebed bouwt (Kolossenzen 1)
  • Dan opent hij het gebed en in te stemmen met wat God aan het doen is
  • en begint dan voorbede te doen.
 • 0:46:56 – De zangers gaan reageren op het gebed en de gebedsleider gaat hier weer meer verder
 • 0:54:00 – een tweede gebedsleider haakt aan: dit kan dus ook dat er meer dan 1 gebedsleider onderwerpen doorbidden
 • 1:14:14 – De gebedsleider nodigt uit voor ‘rapid-fire-prayer’
 • 1:15:23 – Zangers reageren op snel-vuur-gebed
 • 1:16:32 – Gebed gaat verder
 • 1:22:00 – Rafid-fire-prayer is afgelopen, tijd van aanbidding
 • 1:43:33 – Volgend gebedsmoment met een nieuwe gebedsleider. Opnieuw met benoemen van onderwerp en noemen van een bijbeltekst als uitgangspunt waarna met aanbidding de set wordt afgesloten
 • 1:54:25 – De set gaat over naar het volgende uur: De aanbiddingsleider begint alleen. De band gaat weg en de nieuwe band bouwt rustig op en een paar minuten later haken zangers aan…