Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Handleiding voor voorbereiding op een set

Hoe gaan we een set in? Hoe bereid je je voor?

Of je nu een gebedsleider bent of een aanbiddingsleider, of je nu de stoelen klaar zet of achter de mengtafel staat: lees het volgende goed door en maakt het je eigen. Het zal je helpen om met ontspanning te genieten van een langere tijd voor Zijn troon.

Als eerste: wees in ieder geval het uur, voor je zelf iets in een set doet, aanwezig in de zaal. Neem deel aan het gebed en de aanbidding. Op deze manier wordt je deel van wat er gebeurt en kun je het je eigen set mee in dragen.

Lees Johannes 2, het verhaal van de bruiloft te Kana. Bedenk dat je één van de dienaren bent, die van Jezus de instructie krijgt om de vaten te vullen. Het wonder gebeurt om je heen en ook door jouw handen want jij doet wat de Heer zegt. “maar de dienaars, die het water geschept hadden, wisten het.”

Zorg dat je het weet. Sta vooraan en hoor naar de woorden van Jezus!

Psalm 27 : 4

“Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Een goede volgorde

Bind de volgende stukjes op je hart:

“Hij spreekt en het raakt ons hart.
Wij spreken en het raakt ons hart.
En dan opent Hij zijn hand.”

“We zeggen tegen Hem
wat Hij tegen ons zegt
dat we tegen Hem mogen zeggen.”

“Aanbidding is: instemmen met wie Hij is.
Gebed en voorbede is: instemmen met wat Hij doet.
Gebed en aanbidding gaan samen op en vermengen zich met elkaar,
en wanneer het voor Zijn troon komt is het pure instemming met Hem!”

“We komen voor de troon van genade,
niet voor een troon van literaire accuratesse.
Hij begrijpt het zuchten en kermen van de gevangene.” (Psalm 102)

“Geniet van Hem.
Hij komt eerst met wijn,
dan pas met vuur.” (Johannes 2 | Handelingen 2)

Kijk ook eens naar dit geweldige filmpje: Harp & Bowl gewoon uitgelegd.