Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade.

Handleiding voor gebedsleiders

Bij elke set is de gebedsleider (GL) degene die het gebed in de set initieert en richting geeft.
Hoe gaat dat nu in zijn werk? Bekijk de video en lees dan verder.

Set

Elke set bestaat uit anderhalf uur. In zo’n set zijn er twee gebedsblokken.
Het eerste gebedsblok begint ongeveer 20 minuten na aanvang van de set en de tweede ongeveer 55 minuten in de set. Elk gebedsblok duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
Schematisch ziet een set er dus zo uit: aanbidding 20″ – gebed 15″ – aanbidding 20″ – gebed 15″ – aanbidding 20″

De GL is vanaf heb begin van de set aanwezig maar hoeft nog niet gelijk iets ‘in functie’ te doen. De set is namelijk opgedeeld in een paar stukken. Hier met je als GL goed kennis van nemen:

 • De eerste 20 minuten gaat de aanbiddingsleider (AL) met zijn team lofprijzen en aanbidden en baant zo een weg voor het gebed, dat mag gaan volgen.
 • De GL houdt intussen goed contact met de AL en neemt zo ergens rond die 20e minuut plaats bij de GL-microfoon.
 • De AL geeft dan aan de GL aan dat het de tijd is dat de GL de leiding neemt.
 • De volgende 15 tot 20 minuten, is er ruimte voor gebed. Dit mag ook korter zijn or langer zijn, al naar gelang het gebed dit nodig heeft.
 • Zodra de gebedsleider zijn blok heeft afgesloten neemt de aanbiddingsleider de flow weer op.

Gebed

Wat doe je als GL in die tijd van gebed, waarin de muziek als ondersteuning door blijft gaan?
Er zijn een paar dingen die je altijd moet doen (!) en er zijn een paar dingen die een mogelijkheid zijn om toe te passen (?).

 • Je begint met te zeggen voor welk onderwerp je gaat bidden (!)
 • en je leest dan een tekst uit de Bijbel, die je gebruikt als fundering voor je gebed (!)

Voorbeeld: je wilt bidden voor de RvO van de VEZ. Hij zou dit gebed dan als volgt kunnen beginnen:

“Ik wil in dit uur bidden voor de Raad van Opzieners van de VEZ vanuit Filipenzen 1:9-11 ‘En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.'”

 • Vervolgens neem je de tijd om je gebed in te leiden met God te danken en te eren. Neem gewoon een aantal minuten om je lof en dankbaarheid als een geurig reukwerk voor Hem neer te leggen. Je woorden hoeven nog niet gelijk over het onderwerp te gaan. (!)
  Zie ook het eerste voorbeeld in het onderstaande filmpje (0:00 – 2:18).
 • Stap dan over op het benoemen van het onderwerp en leg je dank, je vragen en je hele gebedslast voor God neer. (!)
 • Als je na een paar minuten even genoeg gebeden hebt en een kleine pauze in wilt lassen signaleer je dat naar de AL en de zangers. Dit kun je simpelweg doen door je zin af te sluiten met de woorden “in Jezus naam”(!), de microfoon bij je mond weg te halen en gewoon stil te blijven staan. Dit is voor hen het signaal om het over te nemen. Zij zullen dan delen, zinnen en woorden, die je net gebeden hebt, uit gaan zingen in een nieuw lied. (!)
 • Wanneer de zangers klaar zijn neem je het gebed weer over en bidt verder voor het onderwerp (!)
 • Dit kan zo een paar keer herhaald worden (!?), maar de vorm waarin kan verschillen
  • Je kunt opnieuw een langer gebed uitspreken (?)
  • Je kunt ook met de zangers mee gaan doen en telkens tussen de zinnen die zij zingen door een korte zin zeggen (?). Zie ook het voorbeeld in het onderstaande filmpje (2:20 – 3:35)
  • En dan eventueel weer verder gaan met een langer gebed (3:35 – 3:44)

Participatie

 • Je kunt ook de mensen in de zaal laten deelnemen (?). Dit kan op een paar manieren
  • Rapid-fire-prayer is een geweldige effectieve vorm: je laat mensen naar voren komen en geeft ze de mogelijkheid om korte gebeden over het onderwerp te laten uitspreken. Kijk in het bovenstaande filmpje naar het stuk van 3:45 tot het einde) Leidt dit in door duidelijk te benoemen wat je wilt gaan doen, bijvoorbeeld op deze manier, vorlgens het eerder genoemde voorbeeld: “Ik wil jullie uitnodigen om naar voren te komen, hier in een rij achter mij, om korte gebeden van 5 tot 10 seconden uit te spreken. Kom maar naar voren. Bidt voor de Raad van Opzieners van de VEZ en hun gezinnen; dat ze in wijsheid en vol van de Geest onze gemeente mogen leiden.”
   Geef de microfoon aan de eerste bidder en neem hem daarna weer terug; geef hem aan de volgende, enz.
   Tijdens de rapid-fire-prayer is er de mogelijkheid dat zangers woorden die gebeden worden oppakken in een nieuw lied. Geef hiervoor de ruimte door even de microfoon naar beneden te doen. De volgende bidder in de rij wacht dan gewoon even. Zodra de zangers stoppen kan de volgende verder gaan.
  • Een tweede mogelijkheid is het in groepjes laten bidden. Wees ook hier heel duidelijk in het aangeven van het onderwerp en hoe groot je een groepje wilt laten zijn. Laat van het onderwerp afhangen of je al of niet gemengde groepjes wilt (mannen/vrouwen) en geef dit ook duidelijk aan.
  • Als het een goed moment is voor gewoon lofprijs- en dank-uitingen kun je de mensen ook vragen om luid en duidelijk, op de plek waar ze staan, hun stem naar God te verheffen. Maak duidelijk dat korte en krachtige gebeden, zonder omhaal van woorden, de beste zijn.

Afronding

 • Zodra je zelf merkt dat het goed is om te stoppen rond je het gebed af en geef  je de leiding terug aan de aanbiddingleider, die de set verder afrondt.