Eén ding heb ik van de HEER verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEER,
al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Handleiding voor aanbiddingsleiders

Bij elke set is de aanbiddingsleider (AL) degene die de set begint en de band leidt in aanbidding en de ondersteuning van de gebedsleider (GL).
Hoe gaat dat nu in zijn werk? Bekijk de video en lees dan verder.

Set

Elke set bestaat uit anderhalf uur. In zo’n set zijn er twee gebedsblokken.
Het eerste gebedsblok begint ongeveer 20 minuten na aanvang van de set en de tweede ongeveer 55 minuten in de set. Elk gebedsblok duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.
Schematisch ziet een set er dus zo uit: aanbidding 20″ – gebed 15″ – aanbidding 20″ – gebed 15″ – aanbidding 20″

Als AL ben je de eerste die op het podium komt en de set begint. Elke set is dus opgedeeld in een paar stukken. Hier moet je als AL goed kennis van nemen:

 • De eerste 20 minuten gaat de aanbiddingsleider (AL) met zijn team lofprijzen en aanbidden en baant zo een weg voor het gebed, dat mag gaan volgen.
 • De GL houdt intussen goed contact met de AL en neemt zo ergens rond die 20e minuut plaats bij de GL-microfoon.
 • De AL geeft dan aan de GL aan dat het de tijd is dat de GL de leiding neemt.
 • De volgende 15 – 20 minuten, is er ruimte voor gebed. Dit mag ook korter of langer zijn, al naar gelang het gebed dit nodig heeft.
 • Zodra de gebedsleider zijn blok heeft afgesloten neemt de aanbiddingsleider de flow weer op.

Begin van de set

Je gaat ongeveer 5 minuten voor je set begint al het podium op. Je neemt dan de tijd om in die 5 minuten je te installeren zodat je de komende set goed kan beginnen.
Dit houdt het volgende in:

 • Je legt alle spullen die je nodig hebt neer bij de plek die je straks gaat innemen.
 • De andere band speelt gewoon door.
 • Speel je het zelfde instrument als de huidige aanbiddingsleider, neem dan zijn plek in; de rest van de band gaat door. Speel je een ander instrument, neem dat dan over van de persoon die het dan nog speelt.
 • Stem je instrument (gitaar) en leg al je papieren/laptop/iPad klaar
 • Zodra je gereed bent en het is ook tijd: geef dan aan de band aan dat je klaar bent om te beginnen
 • De huidige band zal nu waar ze mee bezig zijn afronden.
 • Zodra ze gestopt zijn start je in je eentje datgene wat je van plan bent.
 • Het is nu tijd voor de vorige band om op te ruimen en van het podium af te gaan.
 • Pas wanneer de hele band van het podium is komen de leden van de nieuwe band op het podium. Geen haast!
 • Je spreekt als AL van te voren goed met je band af wanneer wie met je mee gaat doen. Overhaast het niet. Neem gerust de tijd om eerst zelf in je eentje op gang te komen. Liever te veel tijd alleen dat dat te snel en gehaast de band of de zangers proberen aan te haken
 • Begin altijd met een lied dat bekend is, zodat het begin gemakkelijk is en iedereen wel op de één of andere manier mee kan doen. Doorgaan met het lied waar de vorige AL mee eindigt is ook mooi.

Gebed

Wat doe je als AL in dat blok van gebed, waarin de muziek als ondersteuning door blijft gaan?

 • Let goed op de GL.
 • Blijf in de eerste plaats je band leiden, wees in de tweede plaats pas zanger.
 • Het is nu juist de tijd van de zangers in de band om tot actie te komen, de AL zal nu meer een coördinerende rol hebben.
 • Het is jouw taak om er voor te zorgen dat de zangers niet te lang door gaan en dat de gebedsleider ruimte krijgt om te bidden.
 • Tegelijkertijd is het je taak om er voor te zorgen dat de gebedsleider ruimte geeft aan de zangers.
 • Bereid een akkoorden-schema voor, of laat iemand in de band dat doen, die gebruikt kan worden tijdens de tijd van gebed. Op dit schema kan dan vrij gezongen worden. Regel dit wel van te voren; laat dit niet aan het toeval of het moment over.
 • Luister goed naar de gebeden en probeer in sfeer en intensiteit aan te haken bij de inhoud van de gebeden.

Afronding

 • Wanneer de laatste gebeden zijn geweest gaat de GL weer zitten.
 • Jij neemt het dan weer over en start de laatste liederen tot je set voorbij is.
 • Je maakt je klaar om de taak over te dragen aan de volgende AL.